Zálohování dat

Nabízíme datový prostor v rámci rozsáhlého diskového pole pro zálohy vašich dat od kapacity 25 GB.

 

 

 

Proč zálohovat?

Jako každá rozvíjející se firma, generujete desítky či stovky souborů denně, v podobě účetních dokladů, e-mailové komunikace, tabulek, dokumentů, databáze, apod. Tyto soubory jsou uloženy na pevných discích vašeho serveru, který se ve většině případů zálohuje na další místo. Tato záloha je určena primárně pro výpadek diskového pole či lidskou chybou při smazání některého z dokumentu.

Jiná situace nastává při nepředvídatelné události jakou je požár, prasklé potrubí vody či topení anebo přepětí v síti při bouřce. V tuto chvíli mohou být vaše data ohrožena, proto doporučujeme zálohovat na třetí místo mimo prostory Vaší firmy. V těchto případech můžete během okamžiku ztratit data v nesmírné hodnotě bez jakékoli možnosti obnovy.

 

Co zálohovat?

V případě havárie, kdy je potřeba v co nejkratší době data obnovit, doporučujeme zálohovat celý operační systém, včetně služeb, které ve firmě běží, jako např.  doménový server, firewall, poštovní server, Informační systém, sdílené úložiště, apod.

 

Kolik místa potřebuji?

Doporučujeme objednat přibližně trojnásobek kapacity, kterou potřebujete uložit. Uložená data jsou průběžně doplňována o denní rozdílovou zálohu a poté týdenní celkovou zálohou.

 

Jak zálohování funguje?

Zálohy jsou prováděny denně, automaticky prostřednictvím programu VEEAM, který odešle přes internetovou síť zálohu do našeho virtuálního serveru a ověří, zda-li proběhla úspěšně. Na propojení vaší firmy se zálohovacím serverem používáme „pfSense“, který vytvoří zabezpečený tunel. V případě havárie, lze veškerá zálohovaná data v řádu několika hodin zcela obnovit nebo v případě potřeby vzdáleně spustit a dočasně tak provizorně fungovat, než zprovozníte původní serverové řešení. Služba vzdáleného zprovoznění služeb, musí být dopředu nastavena, abychom Vám rezervovali dostatečný výkon.